Vaihtoehtoinen Tarina

 

Henkinen valmennus

Henkinen valmennus on tarkoitettu asiakkaille, jotka haluavat jollain tavalla kehittää itseään sekä elämäänsä eteenpäin sellaiseksi kuin toivoo esim. omaan henkiseen kasvuunsa, joka liittyy urheiluun, urakehitykseen tai muuten vain elämän tilanteeseen. Henkisessä valmennuksessa asiakas saa tukea ja vahvistusta omiin voimavaroihinsa, kun hän haluaa saavuttaa, jonkun henkilökohtaisen tavoitteensa. Valmentajana tarjoan neuvontaa, ohjausta ja tukea, jotta asiakas pääsee nykytilanteesta eteenpäin kohti tavoitettaan. Henkisessä valmennuksessa autetaan asiakasta selkeyttämään omaa identiteettiään, arvojaan, vahvuuksiaan, haasteitaan ja varmistetaan, että hän on sinut niiden kanssa. Henkisen valmennuksen kautta asiakas pystyy paremmin, rauhallisemmin ja innostuneemmin kohtaamaan muuttuvat olosuhteet, uudet haasteet ja mahdolliset paineet tilanteessaan. Valmennuksessa autan asiakasta luomaan tavoitteensa ja toimimaan niin, jotta hän saavuttaa tavoitteensa esim. kilpaurheilussa autan asiakasta keskittymään suorituksiinsa niin, että hän saa tehtyä suorituksensa puhtaasti, keskittyneesti ja parhaimmalla tuloksella.