Vaihtoehtoinen Tarina

 

Terapeuttinen tukihenkiö

Asiakkaalla voi olla erityisiä tarpeita esim. psyykkisen vointinsa, perheen tilanteen kuormituksen- tai itsenäistymisen vuoksi ja hän tarvitsee tämän takia terapeuttista tukihenkilöä tukemaan hänen arkeaan.

Terapeuttinen tukihenkilö luo luottamuksellisen suhteen asiakkaaseen, jotta asiakas voi luottamuksellisesti puhua omasta tilanteestaan ja tukihenkilö voi kartoittaa/tukea asiakasta hänen tilanteessaan auttamalla asiakasta löytämään voimavaroja ja vahvuuksia itsestään, tuomalla uusia näkökulmia asioihin, sekä vahvistaa hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuja asiakkaan voimavarat mukaan huomioiden.