Vaihtoehtoinen Tarina
Terapiassa tutkitaan erityisesti niitä aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu edes vähän eteenpäin. Tärkeää on kartoittaa tavoitteen suuntaan tapahtuvaa edistystä, lisätä toiveikkuutta ja antaa aito myönteinen palaute asiakkaan edistyksestä. Oman menneisyyden historian tutkiminen on osa tätä terapiamuotoa. Tehtäväni on olla rinnalla kulkija, lisätä toiveikkuutta tilanteesta selviämiseen, auttaa löytämään ja oivaltamaan asiakkaassa itsessään olevat keinot ja vahvuudet ratkaista elämänsä haasteita ja vahvistaa niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Mielestäni asiakas pitää kohdata häntä arvostaen ja kuunnellen, miten hän itse määrittelee tilanteensa ja mitä muutosta hän haluaa elämälleen.