Vaihtoehtoinen Tarina

 

Psykoterapia

Lapsille, nuorille ja aikuisille

Terapiatyöskentelyni perustuu ratkaisu/voimavarakeskeiseen tapaan, jossa asiakasta autetaan oivaltamaan ja löytämään itsestään ne voimavarat, joilla hän pääsee elämän tilanteessaan eteenpäin. Käytän terapiassa myös kognitiivisia menetelmiä terapian tukena. Terapian tavoitteena on saada asiakas näkemään tilanteensa valoisammin, uskomaan itseensä paremmin ja pohtimaan, millaista muutosta hän kaipaa elämäänsä. Terapeuttina vahvistan ja hyödynnän asiakkaassa jo valmiina olevia kykyjä, taitoja ja osaamista tilanteen ratkaisemisessa tai tavoitteen saavuttamisessa. Arvioin aina asiakkaan tilanteen yksilöllisesti, jotta terapia vastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin. Minulle on tärkeää saada jokaisen terapiakäynnin aikana palautetta käynnistä, jotta pystyn terapeuttina vastamaan asiakkaan odotuksiin ja tarpeisiin. (Lisää)