.


Vaihtoehtoinen Tarina

 

Konsultaatio/Työnohjaus/Koulutus

Työnohjaukseni perustuu ratkaisukeskeisyyteen eli autan löytämään työhön ratkaisuja, joissa saadaan työntekijöiden voimavarat ja oivallukset työyhteisön käyttöön. Ratkaisukeskeinen työnohjaus on tulevaisuuteen suuntautunutta ja tavoitteellista. Työnohjauksessa keskitytään suunnittelemaan toimivampia ratkaisuja, olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen. Työnohjauksessa tutkitaan, arvioidaan ja kehitetään jokaisen työryhmän jäsenen omaa työskentelyä, työn vaatimuksia, tiimityöskentelyä, sekä työstetään työyhteisön yhteistä päämäärää työtavoitteiden suhteen. Konsultaatiota minulta voi pyytää esim. lasten ja nuorten käyttäytymiseen/psyykkiseen vointiin liittyen. Autan näkemään tilanteen erilaisista näkökulmista ja annan myös erilaisia ehdotuksia, miten toimia lapsen/nuoren tilanteen hyväksi. Koulutukset ovat räätälöitävissä tilaajan tarpeen mukaan, olen mm. pitänyt koulutuksia liittyen lasten- ja nuorten psykiatriaan.